Yhteystiedot

METSÄYLIOPPILAIDEN ASUNTOLASÄÄTIÖ SILVICA
Talonpojantie 23-25
00790 HELSINKI

Isännöitsijä

Mauno Karppinen

040-4162073

Talonmies

Jukka Hilpinen

Talonpojantie 25 as. 103

040-5183141

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@helsinki.fi